Saturday, September 29, 2007

Ramadhan Ke17

"Masjid Negara download dari Internet"
Asslammualaikum,

Hadis Ibnu Umar r.a: Rasulullah s.a.w telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan kepada umat Islam, iaitu sebanyak satu saa' iaitu satu gantang kurma atau satu saa' (gantang) gandum. Kewajipan itu dikenakan kepada keseluruhan orang-orang Islam, merdeka ataupun hamba, lelaki ataupun wanita.

Hadis Abu Said Al-Khudriy r.a katanya: Kami biasanya mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu gantang makanan, satu gantang gandum, satu gantang kurma, satu gantang keju atau satu gantang zabib iaitu anggur kering.

Hadis Ibnu Umar r.a: Rasulullah s.a.w memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang ramai keluar untuk mendirikan sembahyang Hari Raya.

(Terjemahan ini di ambil dari laman web ini,)

No comments: